Ga naar de inhoud

LNG Motion

De Directive 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de invoering van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen stelt een gemeenschappelijk kader vast van maatregelen voor de invoering van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie om de afhankelijkheid van olie te minimaliseren en de milieueffecten van het vervoer te migreren. In het kader van deze doelstelling heeft het LNG Motion-project geïnvesteerd in en onderzoek gedaan naar de invoering van meerdere LNG-stations en op LNG rijdende vrachtwagens in Europa. LNG Motion wil bijdragen tot een grootschalige infrastructuur voor vrachtwagenvervoer bestaande uit ten minste 400 operationele LNG-tankstations en 20% op LNG rijdende vrachtwagens in de hele EU tegen eind 2030.

 

PitPoint.LNG is als coördinator van het LNG Motion-project verantwoordelijk voor het toezicht op en het beheer van alle activiteiten en taken. PitPoint.LNG is ook verantwoordelijk voor de invoering van de LNG-tankstations langs de belangrijkste wegcorridors in de lidstaten Nederland, België en Duitsland. Het LNG Motion-project heeft geresulteerd in een netwerk van LNG tankstations in Nederland, België en Duitsland die door PitPoint.LNG worden ingezet. Als onderdeel van de visie van het project zal PitPoint.LNG blijven investeren in het netwerk van LNG-tankstations in die landen.