Ga naar de inhoud

Wat is (bio)LNG?

LNG staat voor Liquefied Natural Gas en is momenteel een van de schoonste brandstoffen in de transportsector.

 

Het aardgas wordt vloeibaar gemaakt door het af te koelen tot zeer lage temperaturen, hierbij krimpt het sterk waardoor het gemakkelijker is te vervoeren en op te slaan. LNG ontbrandt niet, is geurloos en niet giftig.

 

PitPoint.LNG heeft LNG-tankstations in Nederland, België en Duitsland, en een LNG-bunkerstation in Duitsland. Ons netwerk en dat van heel Europa breidt zich voortdurend uit. Het volledige Europese LNG-netwerk voor zwaar wegtransport vindt u in onze app LNG Network voor Apple en Android.

 

Voordelen van LNG

  • LNG stoot minder CO2 uit*
  • Rijden op LNG veroorzaakt minder geluidsoverlast
  • LNG verbrandt schoner: minder PM10- en NOx-uitstoot dan Euro VI-diesel**

Liquefied Natural Gas

Aardgas is een samenstelling van lichte koolwaterstoffen die voornamelijk bestaat uit methaan. Het komt van nature voor in sommige poreuze gesteenten. Aardgas wordt vloeibaar gemaakt door het af te koelen tot -162ºC. Hierdoor neemt het volume met een factor 600 af. Dit maakt het gemakkelijker te vervoeren naar de tank- en bunkerstations, en de hoeveelheid gas die in de brandstoftank van een vrachtwagen of schip past is groter. Dit vergroot de actieradius. LNG bevat meer energie per kilogram dan een liter diesel. Dit betekent dat bij eenzelfde rendement minder LNG nodig is om dezelfde afstand te overbruggen.

BioLNG

BioLNG is de hernieuwbare en niet-fossiele variant van LNG. BioLNG wordt verkregen uit organisch materiaal zoals afval en residuen. Het organische materiaal wordt in een vergister omgezet in biogas. Het biogas wordt gezuiverd tot gas dat dezelfde eigenschappen heeft als aardgas; biomethaan. Daarna kunnen dezelfde procedures gevolgd worden om het vloeibaar te maken. Het eindproduct bioLNG is identiek aan LNG en daarom kunnen beide brandstoffen door elkaar worden gebruikt. Dat betekent dat voor de overschakeling van LNG op bioLNG geen aanpassingen nodig zijn en dat het mogelijk is mengsels van deze twee brandstoffen aan te bieden.

 

Het bijkomende voordeel van bioLNG is dat het een hernieuwbare brandstof is, waardoor de CO2 uitstoot van well-to-wheel nog verder afneemt in vergelijking met LNG.

ISCC-gecertificeerd

PitPoint.LNG is ISCC-gecertificeerd. ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) is een wereldwijd toepasbaar certificatiesysteem voor het controleerbare management van duurzame biomassa als bioLNG. Dit certificatiesysteem is gabseerd op de RED II.

 

ISCC is bedoeld voor alle elementen van de toeleveringsketen van duurzame materialen. Om ervoor te zorgen dat het concept van duurzame brandstoffen wordt beschermd, om te bewijzen dat de grondstoffen en verwerkte goederen op duurzame wijze zijn geproduceerd en voldoen aan wettelijke en vrijwillige vereisten, moet elk onderdeel van de toeleveringsketen ISCC-gecertificeerd zijn.

 

 

FAQ

Wat zijn de verschillen tussen LNG- en dieseltrucks?

Tegenwoordig zijn LNG-trucks qua vermogen, actieradius en laadruimte gelijkwaardig aan dieseltrucks. Er is volop keuze uit volwaardige, geavanceerde LNG-trucks van de toonaangevende truckmerken.

 

Wat zijn de voordelen van LNG?

LNG verbrandt schoner dan diesel. Een LNG-truck stoot tot 15% minder CO2*, 95% minder fijnstof (PM10-) en 60% minder stikstofoxiden (NOx)** uit dan een Euro VI-dieseltruck. Het gebruik van bioLNG verhoogt de CO2 reductie tot maar liefst 80%. Dit leidt direct tot een verbetering van de luchtkwaliteit in de directe leefomgeving. Daarnaast rijdt een truck op LNG 50% stiller dan een diesel truck. Hierdoor kunnen transporteurs ook buiten de venstertijden laden en lossen.

 

Is LNG als brandstof veilig?

LNG is niet giftig of corrosief. Het is geurloos en staat niet onder druk. In vloeibare vorm kan het niet ontvlammen. Alle gebruikte apparatuur voldoet aan de strengste eisen en er is tientallen jaren ervaring mee. Alle vrachtwagens worden uitgebreid getest. Daarom is LNG even veilig als andere brandstoffen in het transport.

 

Waarom wordt LNG berekend in kilogram in plaats van liter?

Aardgas wordt meestal berekend in kubieke meters, maar de hoeveelheid energie per kubieke meter is niet altijd hetzelfde; die hangt af van de druk en de temperatuur. Gas zet uit bij warmte en krimpt bij kou. Het aantal kg van gas blijft wel gelijk bij verschillende temperaturen of druk. Daarom wordt aardgas als brandstof verkocht per kilogram (kg).

 

Kun je een kg LNG vergelijken met een liter diesel?

LNG heeft een hogere energiewaarde per kg dan diesel per liter. Met 1 kg LNG kun je even ver rijden als met 1,39 liter diesel***.

Is het tanken van LNG anders dan het tanken van diesel?

Het tanken van LNG verschilt niet veel van het tanken van diesel, en het gaat even snel. Het belangrijkste verschil is dat voor het tanken van LNG persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) nodig zijn:

 

  1. Gelaatsscherm
  2. Cryogene handschoenen (EN511 code 021)
  3. Lange mouwen en lange broek
  4. Stevige gesloten schoenen

 

Wat is Well-to Wheel (WTW) en Tank-to-Wheel (TTW)?

Bij TTW worden alleen de directe emissies van de activiteit berekend en bij WTW worden zowel de emissies in de voorketen van de activiteit als de directe emissies (TTW) berekend.

 

Wat is het verschil tussen LNG, LPG en CNG?

LPG – ook wel Autogas genoemd – is een bijproduct van olieraffinage. LPG bestaat voornamelijk uit propaan en butaan. LPG blijft vloeibaar door het onder verhoogde druk (5-7 bar) te houden. LNG daarentegen blijft vloeibaar onder atmosferische druk bij zeer lage temperatuur (-162°C), maar LNG is aardgas onder atmosferische omstandigheden (15°C & 1 atm). Aardgas is lichter dan lucht en LNG verdunt daarom snel wanneer het vrijkomt. LPG is zwaarder dan lucht. De eigenschappen van beide gassen zijn zeer verschillend.

CNG is gecomprimeerd aardgas. Het aardgas wordt samengeperst tot een druk van ongeveer 200 bar en daardoor wordt het volume kleiner. De energiedichtheid van CNG is veel lager dan die van LNG. Met een vergelijkbare tankinhoud kun je met LNG 3 keer verder rijden. Daarom is CNG beter geschikt voor passagiersvoertuigen en licht wegvervoer of vervoer over korte afstanden. De milieuvoordelen van beide brandstoffen zijn vergelijkbaar.